Skip to content

Vid nedsatt syn kan man behöva en ledarhund

Att träna en ledarhund är en noggrann och tidskrävande process som kräver mycket engagemang och skicklighet från både tränaren och hunden. Ledarhundar är särskilt tränade för att assistera personer med synnedsättning och ge dem möjlighet att navigera säkert och självständigt i sin omgivning. Behöver man någon typ av hjälp dvs assistansbolag Stockholm så kan manContinue reading “Vid nedsatt syn kan man behöva en ledarhund”