Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

När kan det vara en fördel att anlita en interimschef?

Det finns många fördelar med att anlita en interimschef eller interimskonsult. Viktigast är att interimschefens framgång beror på om uppgiften löses på ett tillfredsställande sätt. Som kund har du en uppgift som ska lösas framgångsrikt – och det är precis slutmålet för både interimsbyrån (https://www.scandinavianexecutive.se) och den aktuella interimskonsulten.

Dessutom går både behovsidentifiering och rekryteringsprocessen betydligt snabbare än vid traditionell rekrytering, och är betydligt mer kostnadseffektivt.

Vad är interim management?

Interim Management är en tidsbaserad och tillfällig ledare som löser akuta ledningsutmaningar eller hanterar förändringsprojekt.

En interimskonsult (https://www.scandinavianexecutive.se) tillför en dynamisk resurs till organisationen när ett särskilt behov uppstår. Orsakerna kan vara många, t.ex. projekt- och programledning, tillväxt eller transformation, turn around eller omstrukturering, önskan om prestationsförbättringar, internationell expansion, krishantering, fusioner eller förvärv, produktutveckling eller lansering, eller ett akut behov av att hantera ett kritiskt register tills en ny permanent resurs hittas.

Många företag fokuserar på anpassning, samtidigt som de effektiviserar och utvecklar för att möta växande konkurrens från en global marknad där kunderna efterfrågar allt mer och söker större inflytande. Denna utmaning ställer stora krav på företagets resurshantering – både strategiskt och operativt.

Att kunna hantera en oväntad affärsmöjlighet, implementera nya projekt, hantera förändringsprojekt och fylla en ledningslucka kan vara avgörande för att nå de resultat man önskar. En interimskonsult är särskilt handlingsinriktad och verkställande i sitt ledarskap, vilket säkerställer utförande och framsteg.

Det är i dessa situationer som kvalificerade interimschefer kan bidra till att göra en avgörande skillnad för verksamheten. Om ditt företag har en specifik uppgift som kan lösas av en interimschef, kontakta https://www.scandinavianexecutive.se och hör mer om dina möjligheter.

 

Lämna ett svar

Till startsidan