Inlägg

Plastikkirurgi Stockholm – Så fattar du rätt beslut

Liksom de flesta saker vi gör i livet, och som alla typer av kirurgiska ingrepp, är plastikkirurgi Stockholm förknippad med ett antal risker. Riskerna med plastikkirurgi är dock något annorlunda än de man kan utsättas för i samband med en operation som görs av medicinska skäl.

Först och främst är skillnaden att du har ett val. En operation kan utföras av antingen medicinska eller estetiska skäl. En operation som görs av medicinska skäl syftar till att korrigera fysisk dysfunktion, där en estetisk operation handlar mer om en personlig önskan. 

Många patienter upplever ett ökat självförtroende och en mycket bättre självkänsla efter att ha utfört plastikkirurgi i Stockholm, vilket leder till ett ökat välbefinnande. Det finns som bekant ett

direkt samband mellan vårt fysiska och psykiska tillstånd och därmed kan en plastikoperation ha ganska omfattande positiva effekter inte bara på patientens utskick utan även på dennes allmänna hälsotillstånd.

Risker med plastikkirurgi Stockholm

Även om de är mycket osannolika, finns det många risker förknippade med plastikkirurgi. Som patient kan det vara skrämmande att ställas inför möjliga scenarier för komplikationer som finns i samband med plastikkirurgi. Det är dock viktigt att sätta alla dessa i perspektiv med sannolikhet och konsekvens.

Flera studier har gjorts för att ta reda på hur troligt det är att en patient får någon form av komplikation i samband med sin plastikoperation. Det måste sägas att resultaten av dessa studier är ganska olika. Däremot kan man konstatera att sannolikheten för att en patient ska få någon form av komplikation vid plastikkirurgi är ganska liten och bara är några få procent och att de flesta av dessa har begränsade negativa konsekvenser. Risken att få en komplikation som har en direkt skadlig effekt på hälsan eller en negativ kosmetisk effekt är en tiondels procent. 

Ett råd på vägen

Det bästa sättet att minska risken för komplikationer, både estetiska och hälsorelaterade, är att välja en klinik med gott rykte, kompetenta kirurger och personal. Lika viktigt är det att vara välinformerad om det aktuella ingreppet och vara tydlig med att kommunicera sina förväntningar och naturligtvis att ha dem på den realistiska sidan. När du ska utföra Plastikkirurgi Stockholm är det viktigt att du väljer rätt klinik. Hos Victoriakliniken hittar du erfarna och skickliga plastikkirurger.